گزارش تجزیه و تحلیل اثرات عوارض بر صادرات سنگ بلوک – بخش چهارم

بزرگترین واردکنندگان سنگ های فرآوری شده سال 2018 تعرفه (6802) جمع کل 21.190 میلیون تن

لازم به ذکر است که کشورعای لیدر صادرات سنگ فرآوری شده با تعرفه مربوطه (چین 39%، ترکیه 11%، هند 10%، مصر 5.6%، ایتالیا 5.4%، برزیل 4.7%) قریب به 76% توسط 6 کشور انجام می شود.
در سال 2018 صادرات ایران با تعرفه مربوطه معادل با 480 هزار تن بوده که 2.2% سهم بازرا می باشد و در میان کل 23 کشور بزرگ وارد کننده که سهم اصلی خرید بازار را در اختیار دارند صادرات ایران هزار تن به ایتالیا، هزار تن به اسپانیا، هزار تن به آلمان،21 هزار تن به کویت، هزار تن به لبنان و 6 هزار تن به استرالیا بوده است. به عبارتی ایران تنها (31 هزار تن) به این 23 کشور جهان صادرات فرآوری شده داشته و الباقی 450 هزار تن صادراتش (94% صادرات ایران) به سایر کشورهای همسایه ایران انجام شده که در بازارهای جهانی سهم محسوسی نداشته و مطرح نمی باشد.

بزرگترین واردکنندگان سنگ های فرآوری شده سال 2018تناژدرصد تبادل جهانی
آمریکا3.18515٪
کره جنوبی2.712.7٪
عربستان سعودی1.1955.60٪
آلمان0.6843.20٪
ژاپن0.4792.30٪
فرانسه0.3991.90٪
استرالیا0.2921.40٪
بلژیک0.2421.10٪
کانادا0.2381.10٪
کویت0.2381.10٪
لبنان0.20.90٪
هنگ کنگ0.1970.90٪
تایوان0.1780.80٪
سوییس0.170.80٪
اتریش0.1620.80٪
ایتالیا0.1570.70٪
هلند0.1490.70٪
انگلستان0.1480.70٪
اسپانیا0.110.50٪
هندوستان0.1010.50٪
سنگاپور0.0720.30٪
چین0.0640.30٪
پرتقال0.0460.20٪
کشورهای دیگر9.78446.50٪
  • آمریکا : 95 % توسط برزیل،ترکیه،چین،هند،ایتالیا،کانادا،اسپانیا
  • کره جنوبی : 92% توسط چین
  • عربستان سعودی : 44% توسط ترکیه،چین،هند،ایتالیا،اسپانیا،پرتغال
  • آلمان : 55% توسط چین، الباقی هند،ترکیه،اسپانیا،ایتالیا،پرتغال
  • ژاپن : 93% توسط چین
  • فرانسه : 37% ترکیه، 19% چین، 10% هند،10% اسپانیا، 6% ایتالیا
  • استرالیا : 52% چین، 28% ترکیه، 4% ایتالیا، 2% هند، 2% ایران
Setare Elyasi

frsadmin

این یک متن تستی است ...

پست های مرتبط