لایم استون سمیرم (Gray Ash Limestone)
لایم استون سمیرم (Gray Ash Limestone)

لایم استون سمیرم (Gray Ash Limestone)

موجودی: موجود در انبار

معدن لایم استون سمیرم در شهرستان سمیرم در جنوب اصفهان قرار دارد.

این سنگ طبیعی که در بازار به مرمریت سمیرم معروف است صورت سابیده ، چرمی، تیشه خورده و در ابعاد طولی فرآوری میگردد.

این سنگ به اشکال اسلب تایل و کوپ قابل عرضه است.

QR Code