مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)

مرمریت خاکستری (FRS-GM)

دسته بندی ها: ,
موجودی: موجود در انبار

مرمریت خاکستری از جمله سنگهایی می باشد که به علت رنگ خنثی قابل استفاده در تمامی فضاها و قابل ترکیب با مرمریت های دیگه می باشد.

سادگی آن باعث می شود در کفسازی و راه پله های و دیوارهای پارکینگ و فضای داخلی استفاده شود.

شفافیت رنگ و کیفیت جنس عالی این مرمریت، باعث انتخاب آن توسط مهندسین برای به کار گیری آن در ساخت شده است.

این سنگ به اشکال اسلب تایل و کوپ قابل عرضه است.

QR Code

استعلام قیمت