مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)
مرمریت خاکستری (FRS-GM)

مرمریت خاکستری (FRS-GM)

دسته بندی ها: ,
موجودی: موجود در انبار

معدن این سنگ طبیعی در بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

مرمریت خاکستری از جمله سنگهایی می باشد که به علت رنگ خنثی قابل استفاده در تمامی فضاها و قابل ترکیب با مرمریت های دیگه می باشد.

سادگی مرمریت خاکستری باعث می شود در کفسازی و راه پله های و دیوارهای پارکینگ و فضای داخلی استفاده شود.

شفافیت رنگ و کیفیت جنس عالی این مرمریت، باعث انتخاب آن توسط مهندسین برای به کار گیری آن در ساخت شده است.

QR Code